Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń

Co oznacza prowadzenie ewidencji wynagrodzeń? Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń zakłada outsourcing wszystkich administracyjnych i prawnych czynności przez pracodawcę. Zajmujesz się rekrutacją i selekcją, a my dbamy o resztę. Oprócz korzyści z outsourcingu czynności administracyjnych i prawnych, masz możliwość elastycznego zatrudniania pracowników z listy płac do 5,5 roku i wyłączenia finansowego ryzyka związanego z chorobą i absencją.

Adres

Brouwer 1
5521 DK Eersel

Telefon

Theo Veenhuis
06-51363544

Sandra Houbraken
06-42700704

Karin Veenhuis
06-51930791

E-mail

Theo Veenhuis
info@detacheringdirect.nl

Sandra Houbraken
sandra@detacheringdirect.nl

Karin Veenhuis
karin@detacheringdirect.nl