Wat doen wij? ~~What do we do?

Detachering Direct is een bureau waar ‘ontzorgen’ centraal staat. Wij willen graag de ondernemer ontzorgen met de personele bezetting. Dit doen we door het uitzenden van gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers met afkomsten uit heel Europa.

~~

Detachering Direct is an agency where “taking care off” is the main goal. We would like to unburden the client with the staffing. We do this by sending motivated and qualified employees from all over Europe.

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende sectoren:
~~ 
We are specialised in the following sectors: 

Z

Boomkwekerij

Z

Productie

Z

Sloop

Z

Transport Logistiek

Goede arbeidsvoorwaarden~~good working conditions  

Detachering Direct streeft naar een professionele samenwerking met zowel klanten als medewerkers. Omdat we veel werken met buitenlandse medewerkers zien wij het als onze taak om deze medewerkers te ondersteunen op het gebied van wonen, werken en leven. Goede medewerkers  functioneren alleen maar als ze zich ook goed voelen. Daarom zorgt Detachering Direct dat alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn.

Detachering Direct biedt haar medewerkers de zekerheid dat er voldoende werk is wanneer zij in Nederland arriveren. Daarnaast garanderen wij gemiddeld een vast aantal werkuren per week in de gehele periode dat een medewerker bij ons werkzaam is.
Omdat wij beschikken over een grote variëteit aan opdrachtgevers is het vrijwel altijd mogelijk om een medewerker een functie te bieden die goed bij de persoon en zijn ervaring past.

Vanzelfsprekend wordt de medewerker, indien nodig, intensief begeleid naar zijn rol op de werkvloer zodat deze vol vertrouwen zijn functie kan vervullen. In ruil voor de zekerheid die wij onze werknemers bieden vragen wij: motivatie, flexibiliteit, kwaliteit en loyaliteit. De arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de in Nederland geldende wetgeving en uiteraard wordt iedere medewerker op de juiste wijze verzekerd.

~~

Detachering Direct strives for a professional collaboration with both customers and employees. Because we often work with foreign employees, we see it as our task to support these employees in housing, work and life. Good employees only function when they feel good. That is why Detachering Direct ensures that all primary and secondary employment conditions are properly arranged.

Detachering Direct offers its employees the certainty that there is enough work when they arrive in the Netherlands. In addition, we guarantee on average a fixed number of working hours per week during the entire period that an employee works for us.
Because we have a wide variety of clients, it is almost always possible to offer an employee a position that suits the person and his experience well.

Naturally, if necessary, the employee is intensively guided towards his role in the workplace so that he can fulfill his function with confidence. In exchange for the security we offer our employees, we ask for: motivation, flexibility, quality and loyalty. The terms of employment are aligned with the legislation applicable in the Netherlands and of course every employee is properly insured.

Detachering Direct is powered by Flexpedia. Dat wil zeggen dat wij in Flexpedia een betrouwbare backofficepartner hebben, die zorg draagt voor de verloning en administratieve afhandeling van al onze werkzaamheden en kandidaten. Flexpedia is ABU-lid, en CROP, VRO, NEN 4400-1, VCU en ISO 9001:2008 gecertificeerd. Ook kunnen wij gebruik maken van de expertise van Flexpedia, wat voor ons allen een groot voordeel is.
Naast Flexpedia werken wij ook samen met Nettwork/Nettstaff voor alle ZZP’ers. 

~~

Detachering Direct is powered by Flexpedia. This means that in Flexpedia we have found a reliable back office partner who takes care of the remuneration and administrative handling of all our activities and candidates. Flexpedia is an ABU member, and is CROP, VRO, NEN 4400-1, VCU and ISO 9001: 2008 certified. We can also make use of Flexpedia's expertise, which is a great advantage for all of us.
In addition to Flexpedia, we also work together with Nettwork / Nettstaff for all our self-employers.

Adres

Stökskesweg 27

5571 TJ Bergeijk 

K.V.K : 84551240

BTW nr : NL863256247B01 

 

Telefoon

Theo Veenhuis
0497-783234

Karin Veenhuis
06-51930791

Roxana Aeloaei
06-38685476

Imke Schrijvers 

06-42700704  

E-mail

Theo Veenhuis
info@detacheringdirect.nl 

Karin Veenhuis
karin@detacheringdirect.nl

Roxana Aeloaei
roxana@detacheringdirect.nl

Imke Schrijvers 

imke@detacheringdirect.nl